Välkomna till Nordic Literacy Research Network på Facebook!

På NFPF hade nätverk 15, Literacy Research Network, ett litet informellt möte. Ett förslag om att skapa en nordisk facebookgrupp kom upp, alltså för forskare med bred syn på lieracitet, för kontakt, diskussion och tips om konferenser och sådant som publicerats i både vetenskapliga sammanhang och i populära sammanhang, exempelvis debattartiklar, inslag på radio och teve, YouTube etc. Jag tog på mig att skapa denna FB-grupp. Alla i vårt nätverk är mycket välkomna.
https://www.facebook.com/groups/1156149161161194

Det finns också en annan grupp med en liknande inriktning: Nordic Literacy.

Nordic literacy is an initiative to strengthen research cooperation between the nordic countries in the field of reading, writing and literacy. The institutions offering phd-education in this field are small, and may not alone offer a sufficient range of courses. The main objective is to share information on workshops, conferences and PhD-courses among researchers in this field.

https://www.facebook.com/groups/1587440188181311

/Dan Åkerlund