NERA 2018

Påminner alla i literacynätverket om att nu är anmälan öppen för att skicka in abstract till NERA 2018, i Oslo 8-10 mars. I år planerar vi för ett samarbete mellan vårt nätverk (Literacy) och nätverk 13 ICT&Communication och bjuder därför in till ett gemensamt symposium på temat ”Digital literacies in schools – contributions from different perspectives.”

Mer information finns under rubriken NERA 2018 i listen ovan.

Marie Tanner