Medlemmar

Den här listan är inte en komplett lista över alla som anslutit sig till Literacynätverket, men nedanstående personer har valt att att vara med på denna publika lista. Den uppdateras fortlöpande och ser du något fel så hör du av dig till dan.akerlund@kau.se

 

 

Katharina Andersson
katharina.andersson@hig.se
Ämnesgruppen Svenska språket
Högskolan i Gävle
_________________________________________________

Siv Asarnoj
siv.asarnoj@gmail.com
Avd f Studentstöd
Stockholms universitet
_________________________________________________

Monica Axelsson
monica.axelsson@isd.su.se
Inst. för språkdidaktik
Stockholms universitet
_________________________________________________

Sangeeta Bagga-Gupta
Sangeeta.bagga-gupta@ju.se
Högskolan Lärande och Kommunikation
Jönköping University
_________________________________________________

Ewa Bergh Nestlog
ewa.bergh.nestlog@lnu.se
Institutionen för svenska språket
Linnéuniversitetet
_________________________________________________

Lotta Bergman
lotta.bergman@mah.se
Institutionen för Kultur, språk, medier, lärande och samhälle
Malmö högskola
_________________________________________________

Kerstin Bergöö
bergookerstin@gmail.com
Högskolan Kristianstad
_________________________________________________

Eva Borgfeldt
eva.borgfeldt@gu.se
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
_________________________________________________

Katharina Dahlbäck
katharina.dahlback@gu.se
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
_________________________________________________

Fredrik Ebefors
fredrik.ebefors@ju.se
Ämnesgruppen för svenska
HLK, Högskolan i Jönköping
_________________________________________________

Carina Fast
carina.fast@yahoo.se
Uppsala universitet
_________________________________________________

Qarin Franker
qarin.franker@svenska.gu.se
Institutionen för Svenska språket
Göteborgs universitet
_________________________________________________

Anja Gramner
anja.gramner@liu.se
IBL, Inst för beteendevetenskap och lärande
Linköpings universitet
http://www.liu.se/personal/ibl/pedi/anjgr95?l=sv
_________________________________________________

Carina Hermansson
carina.hermansson@umu.se
Institutionen för språkstudier
Umeå universitet
_________________________________________________

Eva Hultin
ehu@du.se
Institutionen för Utbildning, Hälsa och Samhälle
Högskolan Dalarna
_________________________________________________

Toura Hägnesten
toura.hagnesten@stockholm.se
Medioteket, Utbildningsförvaltningen
Stockholm stad
_________________________________________________

Elisabeth Jennfors
elisabeth.jennfors@mah.se
Institutionen Kultur-språk-medier
Malmö högskola
_________________________________________________

Carla Jonsson
carla.jonsson@biling.su.se
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
www.carlajonsson.com
_________________________________________________

Karin Jönsson
karin.jonsson@mah.se
Institutionen för Kultur, Språk, Medier
Malmö högskola
_________________________________________________

Ingela Korsell
ingela.korsell@telia.com
Örebro universitet
_________________________________________________

Caroline Liberg
caroline.liberg@edu.uu.se
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Uppsala universitet
http://katalog.uu.se/empinfo?id=XX2559_3&q=Caroline+Liberg
_________________________________________________

Eva Lindgren
eva.lindgren@umu.se
Institutionen för språkstudier
Umeå universitet
http://www.sprak.umu.se/om-institutionen/personal/?uid=evli0004&guise=anst2; http://www.sprak.umu.se/forskning/litum/
_________________________________________________

Berit Lundgren
berit.lundgren@umu.se
Institutionen för språkstudier,
Umeå universitet
_________________________________________________

Anna Lyngfelt
anna.lyngfelt@gu.se
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
_________________________________________________

Elisabeth Mellgren
elisabeth.mellgren@ped.gu.se
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Göteborgs universitet
_________________________________________________

Elisabeth Mellgren
elisabeth.mellgren@ped.gu.se
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Göteborgs universitet
_________________________________________________

Marie Nordmark
marie.nordmark@oru.se
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Örebro universitet
_________________________________________________

Marrtina Norling
martina.norling@mdh.se
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
Mälardalens högskola
_________________________________________________

Annika Norlund Shaswar
annika.norlund.shaswar@umu.se
Institutionen för språkstudier
Umeå universitet
_________________________________________________

Christina Olin-Scheller
christina.olin-scheller@kau.se
Inst. för pedagogiska studier
Karlstads universitet
https://www.kau.se/forskare/christina-olin-scheller
_________________________________________________

Lena Randevåg
lena.randevag@miun.se
Avdelningen för utbildningsvetenskap
Mittuniversitetet
_________________________________________________

Cecilia Rosenbaum
rosenbaum.cecilia@gmail.com
Jönköpings universitet/Stockholms internationella montessoriskola
_________________________________________________

Catarina Schmidt
Catarina.schmidt@gu.se
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
_________________________________________________

Ewa Skantz Åberg
ewa.skantz.aberg@gu.se
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Göteborgs universitet
_________________________________________________

Marianne Skoog
marianne.skoog@oru.se
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Örebro universitet
_________________________________________________

Sylvana Sofkova Hashemi
sylvana.sofkova.hashemi@gu.se
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
_________________________________________________

Elin Sundström Sjödin
elin.sundstrom-sjodin@oru.se
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
Örebro universitet
_________________________________________________

Gudrun Svensson
gudrun.svensson@lnu.se
Institutionen för svenska språket
Linnéuniversitetet
_________________________________________________

Marie Tanner
marie.tanner@kau.se
Inst. för pedagogiska studier
Karlstads universitet
https://www.kau.se/forskare/marie-tanner

_________________________________________________

Catharina Tjernberg
catharina.tjernberg@kau.se
Institutionen för pedagogiska studier
Karlstads universitet

_________________________________________________

Sari Vuorenpää
sari.vuorenpaa@isd.su.se
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet

_________________________________________________

Kristina Walldén Hillström
kristina.wallden-hillstrom@edu.uu.se
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Uppsala Universitet

_________________________________________________

Lars Wallner
lars.wallner@liu.se
Inst. för Samhälls- och Välfärdsstudier
Linköpings Universitet
http://www.isv.liu.se/medarbetare-vid-isv/wallner-lars
_________________________________________________

Åsa Wedin Wedin
awe@du.se
Avdelningen för Humaniora och medier
Högskolan Dalarna
_________________________________________________

Barbro Westlund
Barbro.westlund@isd.su.se
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
_________________________________________________

Anna Winlund
anna.winlund@gu.se
Institutionen för Svenska språket
Göteborgs universitet
_________________________________________________

Dan Åkerlund
dan.akerlund@kau.se
Inst. för pedagogiska studier
Karlstads universitet
http://dan.aakerlund.org
_________________________________________________

En webbplats för det nationella literacynätverket som har fokus på forskning och undervisning kring frågor som rör literacitet