11 november, 2016

Literacynätverk den 11 november 2016, Stockholm

Deltagare: Siv Asarnoj, Marie Tanner, Gunilla Molloy, Sari Vuorenpää, Karin Forsling, Carina Fast

  • Runda om aktuellt på gång, bland annat:
    • Karin Forsling berättar om sitt avhandlingsprojekt, med arbetsnamnet ”Att överbrygga klyftor”, som utifrån ett designteoretiskt och specialpedagogiskt perspektiv belyser digitala praktiker i förskoleklass och de tidiga skolåren. Disputation beräknad under våren 2017 vid Åbo Akademi i Vasa.
    • Molly berättar om efterspelet när det gäller Skolverkets hantering av en läsmodul som uppmärksammade värdegrundsfrågor om etnicitet. Skolverket har beslutat att ta bort en bild, den enda i hela läslyftsmaterialet, som uppmärksammar etnicitetsfrågan. Diskussion kring det problematiska i detta.
    • Aktuella skrivprojekt diskuterades, råd om teoretiska perspektiv och publicering.
  • Diskussion om dagens huvudtext, ”Translanguaging and Identity in Educational Settings” (Creese & Blackwell).
  • Nästa möte blir i Göteborg den 10 februari 2017. Inbjudan och text kommer längre fram.

 

Antecknat av

Marie Tanner

En webbplats för det nationella literacynätverket som har fokus på forskning och undervisning kring frågor som rör literacitet