18 augusti, 2017 – Stockholm

Närvarande:

Martina Norling (Mälardalens högskola)
Karin Jönsson (Malmö)
Maria Söderling (Burlövs kommun)
Elisabeth Mellgren (Göteborg)
Anna-Lena Godhe via Skype (Göteborg/Malmö)
Gunilla Molloy (Stockholm)
Katrin Lilja Walta (Gotland)
Anna Annerberg (Högskolan Dalarna)
Carin Roos (Karlstad/Kristianstad)
Barbro Westlund (Stockholm)
Carina Hermansson (Umeå)
Susanne Parmenius-Swärd (Linköping)
Sari Vuorenpaa (Stockholm)

1: Beslut om datum för kommande möten (tre möten om året)

 • 24 nov, 2017 i Göteborg
 • 16 mars 2018

2: Mötet inleddes med en runda där alla bidrog med att beskriva vad som är på gång, både regionalt och nationellt. Exempel på pågående projekt:

 • Revideringsarbete av läslyftsmoduler
 • Lärares förändrade arbete vid användandet av Ipads i klassrummet
 • Läsdidaktik i förskolan
 • Flerspråkighet, läs och skriv i förskolan
 • Matrisernas intåg i läromedel
 • De visuella resursernas betydelse
 • Ny bok ”Svenskämnets roll”
 • Ny bok ”Aktiv läskraft” förskola, förskoleklass, fritidshemsverksamhet och 1-3
 • Lärares arbeta med elever som har hörselnedsättning
 • Gymnasielärares skrivpraktiker
 • Multimodala perspektiv på elevers provskrivande i svenska
 • Barn migration och integration. Litteracitet en dörröppnare till livet.

3: Diskussion kring introduktionskapitlet och kap 9 i Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning

 • Sätter fokus på mediets betydelse vid meningsskapande och lärande
 • Teknologi och programvara begränsar och reglerar
 • Normkritiskt förhållningssätt till teknologin
 • Vad kan det bli i klassrummet om det INTE finns en medvetenhet kring relationen mellan val av teknik alt programvara och lärandet?
 • Uppmärksamhet till hur ex programvaran möjliggör och begränsar multimodal,
  kreativ produktion
 • Hur får vi elever alt studenter att bli mer modala?
 • Marknadsekonomiska drivkrafter
 • Vad uppstår när jag övergår till exempelvis en annan presentationsform?
 • Det dubbla lärandet i lärarutbildningen, ex. undervisning hur man söker information till sina studier – OCH hur man lär ut det till sina elever
 • Mediets funktion i utbildningen
 • Länk till Neil Selwyns föreläsning
  https://www.youtube.com/watch?v=sWBdGso_NSk&feature=share

4: Nästa möte

Vid nästa tillfälle läser vi delar ur Eva Borgfeldts kommande avhandling. Mötet den 24 nov inleds med vårt nätverksmöte varpå möjlighet finns att gå på Evas disputation på eftermiddagen.

Vid tangentbordet
/Carina Hermansson

En webbplats för det nationella literacynätverket som har fokus på forskning och undervisning kring frågor som rör literacitet