2 februari, 2016

Literacynätverk 2/2 2016

Marianne Skoog, Martina Norling, Anna-Lena Godhe, Marie Nordmark, Dan Åkerlund, Siv Asarnoj, Nina Ohlin Scheller, Catarina Schmidt, Karin Jönsson, Gunilla Molloy

Vi gjorde en presentationsrunda där flera pågående forskningsprojekt och en och annan ”spaning” redogjordes för. Exempelvis framkom dessa publikationer, forskningsprojekt och konferenser:

  • Avhandling av Anna-Lena Godhe (2014) Creating and Assessing Multimodal Texts. Negations at the Boundry. Anna-Lena tipsade också om en ny artikel: The impact of digital devices vs. Pen(cil) and paper on primary school students’ writing skills – A research review av Sabine Wollscheid, , Jørgen Sjaastad, Cathrine Tømte
  • Avhandling av Martina Norling (2015) Förskolan en arena för social språkmiljö och språkliga processer. Martina berättade också om en nyutkommen antologi med fokus på barns förutsättningar för lärande i förskola och skola med titeln Children and Young People in School and Society
  • Nina Ohlin Scheller berättade om flera aktuella studier, bland annat en påbörjad undersökning där elevers användande av mobiltelefoner på gymnasiet studeras. Nina tipsar om att de som vill kan anmäla sig till henne via mejl för att prenumerera på utskick från CSL (Centrum för Språk och Litteraturdidaktik (CSL) vid Karlstads universitet. Just i dagarna avslutas forskningsprojektet Läsa mellan raderna.
  • 24-25/11 2016 är det dags för konferensen Smdi vid Karlstad Universitet (23/11 doktoranddag)

Efter lunch hade vi en intressant diskussion kring artikeln ‘Unboxing’ videos: co-construction of the child as cyberflâneur av Jackie Marsh (2015). Den fråga artikeln väcker är bland annat hur vi kan se på elevers populärkulturella erfarenheter med en nyanserad blick.

Avslutningsvis diskuterade vi möjligheten att skapa en webbplats för vårt nationella literacynätverk. Vi kom fram till att det är en bra idé. Dan Åkerlund åtar sig att gå vidare med detta och mer information kommer vid nästa möte.

Nästa möte blir 28 april 2016 10:00-16:00. Återigen ses på Hantverkargatan 70 i Stockholm. Till denna gång läser nedanstående två artiklar (Hogan, 2010 och Gee & Haze, 2011). Vi läser och diskuterar artiklarna och försöker också lösa frågan kring på vilket sätt vi översätter uttrycket ”Affinity Spaces”.

Vid tangentbordet, Catarina


Hogan, B. (2010) The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing Performances and Exhibitions Online. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(6) 377–386

Gee, J. and Haze, E. (2011) Nurturing affinity spaces and gamebased learning. In Games, learning and Society: Learning and Meaning in the Digital Age, Ed Steinkuehler, Squire & Barab.

En webbplats för det nationella literacynätverket som har fokus på forskning och undervisning kring frågor som rör literacitet