9 september, 2016

Literacynätverk den 9 september 2016, Stockholm

Deltagare: Christina Olin-Scheller, Siv Asarnoj, Karin Jönsson, Marie Tanner, Carina Hermansson, Gunilla Molloy, Dan Åkerlund, Carina Fast, Helena Frisell, Elisabeth Mellgren, Anna-Lena Godhe, Sari Vuorenpää, Birgitta Ljung-Egeland

 • Introduktion, kort tillbakablick på nätverkets historia samt kort presentationsrunda.
 • Ny hemsida är nu igång http://www.literacynatverket.se/ , uppdateringar sköts av Dan Åkerlund som gärna tar emot information och förslag från nätverkets medlemmar.
 • Ny antologi ”Läsa mellan raderna”, red. Christina Olin-Scheller & Michael Tengberg med flera kapitelförfattare bl.a. Anna Lyngfeldt och Marie Tanner från vårt nätverk.
 • Molly berättar om bakgrunden till den aktuella debattartikeln (med även Barbro Westholm) som publicerades i DN debatt i somras (se hemsidan).
 • Ny bok av Molly på gång, ”Handbok för lärare. Demokratididaktik och critical literacy” på Studentlitteratur, utkommer till våren.
 • Siv tipsar om forskningsbevakning på forskning.se, under Skolverket, där bl.a. nya avhandlingar sammanfattas.
 • Marie och Carina påminner om literacynätverket på NFPF i Köpenhamn 2017, och möjligheten att skicka in abstract för enskilda papers eller symposium. Abstract tas emot mellan den 15 september till den 1 november, se http://nera2017.org/call-for-abstracts/ .
 • FIKAPAUS
 • Diskussion om debatten efter Jonas Linderoths debattartikel, http://www.dn.se/debatt/jag-ber-om-ursakt-for-90-talets-pedagogiska-ideer/ . Förhållandet mellan forskning och politik? Förenkling av komplexa förhållanden – hur kan man nyansera debatten? Hur kan vi försvara den svenska skolan på middagsbjudningen?
 • Diskussion om dagens huvudtext, vi försöker förstå begreppet translanguaging: ”Transspråkande – en holistisk syn på språk, språkanvändning och språkdidaktik” (debattartikel i Lisetten, nr 2, 2016) samt Clarifying translanguaging and deconstructing named languages: A perspective from linguistics (Otheguy, Garcia and Reid, 2015).
 • Inbjudan från Göteborg att ordna nätverksträff. Datum för vårens träff är den 10 februari, 2017, i Göteborg.
 • Nästa träff är den 11 november i Stockholm. Textval? Förslag är ytterligare text på temat translanguaging och kanske särskilt i relation till begreppet kodväxling. Annat förslag handlar om att diskutera lärarhandledningarna till ”En läsande klass”, vad tar dessa upp? Annat framväxande område är forskning om ”teachers’ beliefs” i relation till literacy. Ny metastudie av Hattie och Donoghue? Synpunkter och förslag om texter skickas till hermansson@umu.se och/eller marie.tanner@kau.se inför nästa möte.

 

Vid tangentbordet:

Marie Tanner

En webbplats för det nationella literacynätverket som har fokus på forskning och undervisning kring frågor som rör literacitet